VEDA BEZ HRANÍC – MOTTO EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV 2020

VEDA BEZ HRANÍC – MOTTO EURÓPSKEJ NOCI VÝSKUMNÍKOV 2020

Hlavné motto tohto ročníka sme vybrali ešte koncom minulého roka a ani sme nevedeli, aké bude aktuálne počas roku 2020. Naším cieľom bolo v tomto ročníku Európskej noci výskumníkov ukázať, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Vďaka vedkyniam a vedcom vieme bojovať aj s pandémiou koronavírusu. Vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť.

Pandémia koronavírusu a zmeny, ktoré spôsobila vo fungovaní spoločnosti, a aj v našich každodenných životoch, spôsobila zásadné  zmeny aj v tohtoročnej podobe festivalu vedy.  Prispôsobili sme sa zmeneným podmienkam a aj tento rok Vám sprostredkujeme prácu výnimočných slovenských vedkýň a vedcov. Všetky fyzické aktivity sme presunuli do online priestoru, vytvorili sme niekoľko formátov a pripravujeme bohatý program pre malých aj veľkých v posledný novembrový piatok. Okrem toho po prvý raz spúštťame Vedeckého kuriéra, ktorý prinesie vedu aj do škôl, ktoré by sa inak na podujatia do miest nedostali. Vedecké sety z biológie, fyziky a vedeckú hru budeme distribuovať priamo pedagogičkám a pedagógom na Slovensku.

Vedu bez hraníc zažijete  online na Európskej noci výskumníkov 27.11.2020.