Vedecké cukrárne

Vedecké cukrárne

Aj tento rok sa v rámci sprievodných podujatí pred festivalom vedy Európska noc výskumníkov môžete tešiť na Vedecké cukrárne.

Miesto realizácie podujatí: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch.

Vstup na podujatia je pre verejnosť voľný.

Zoznam vedeckých cukrární v roku 2020: