Online štúdio

Online štúdio

Záznam celého programu si môžete pozrieť na tomto odkaze. 

Prvá vedecká live šou na Slovensku!

Môžete sa tešiť na prezentácie, ukážky, diskusie, vedeckú a svetelnú šou od 9:00 do 21:00 hod. 

Program online štúdia:

9:00 OTVORENIE FESTIVALU VEDY 

Klára Velmovská, Univerzita Komenského v Bratislave/ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Ivan Lacko, Univerzita Komenského v Bratislave/ Filozofická fakulta 

Andrej Čerňanský, Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta 

Ľubomíra Tóthová a Barbora Konečná, Univerzita Komenského v Bratislave/ Lekárska fakulta 

Marek Semelbauer, Slovenská akadémia vied/ Ústav zoológie 

Martin Nosko, Slovenská akadémia vied/ Ústav materiálov a mechaniky strojov  

12:00 PRESTÁVKA 

  

diskutujúci: Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Patrik Križanský, riaditeľ, Slovenská asociácia pre elektromobilitu 

Tatiana Kováčiková, profesorka, Žilinská univerzita v Žiline 

moderátorka: Lucia Yar, Euractiv 

diskutujúci: Pavol Šajgalík, predseda, Slovenská akadémia vied 

Jozef Masarik, predseda, Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Lucia Mokrá, dekanka, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

moderátorka: Zuzana Gabrižová,  Euractiv 

diskutujúci: Vladimíra Čavojová, zástupkyňa vedúceho ústavu, Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej psychológie   

Michal Vašečka, programový poradca, Bratislava Policy Institute 

Ladislav Miko, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie v SR 

moderátor: Radovan Geist, Euractiv 

Veronika Verešová, Slovenská akadémia vied/ Ústav orientalistiky, Nadácia Aigyptos 

Jozef Golian, Slovenská poľnohospodárska univerzita/ Fakulta biotechnológie a potravinárstva 

Lukáš Fajt, České vysoké učení technické v Prahe, Ústav technickej a experimentálnej fyziky 

Juraj Tekel, Univerzita Komenského v Bratislave/ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Jeanette J. Epps, vesmírna inžinierka a astronautka 

Silvia Pastoreková, Slovenská akadémia vied/ Biomedicínske centrum 

Mário Ziman, Slovenská akadémia vied/ Fyzikálny ústav 

 Ľubomír Tomáška, Univerzita Komenského v Bratislave/ Prírodovedecká fakulta 

Peter Szolcsányi, Slovenská technická univerzita v Bratislave/ Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 

21:00 SVETELNÁ ŠOU A KONIEC PODUJATIA