Výtvarná súťaž pre žiakov - Nakresli slovenského vedca

Do výtvarnej súťaže nám žiaci zaslali 114 obrázkov slovenských vedcov.

Kategóriu 1. stupeň ZŠ vyhral Sebastian Z. zo ZŠ s MŠ Nižná Brána Kežmarok, ktorý nakreslil Jozefa Michalíka.Kategóriu 2. stupňa ZŠ vyhrala Marta K. zo ZŠ Štefánikova v Galante, ktorá nakreslila Aurela Stodolu.Tretím víťazom je Martin R. s obrázkom M.R. Štefánika zo ZŠ s MŠ Dolné Orešany, ktorý bol vylosovaný zo všetkých zaslaných prác.

Všetkým trom gratulujeme a posielame LEGO stavebnice s vesmírnou tematikou.

Nakresli slovenského vedca a vyhraj LEGO!

Vedci stoja za objavmi, ktoré zlepšujú náš život a prinášajú nám najnovšie poznatky o našom svete. Vďaka nim poznáme prírodu, vesmír aj nás samých a ich práca prispieva k tomu, aby sme napredovali. Ich práca mnohokrát prekračuje hranice bežného poznania a zachádza do najskrytejších tajov všetkého, čo nás obklopuje. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Neviditeľní hrdinovia pracujú v laboratóriách a preto chceme, aby sa o nich viac hovorilo.  

Úlohou žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže na Európskej noci výskumníkov bude nakresliť ľubovoľného slovenského vedca a krátkym vlastným popisom opísať, čomu sa venuje. Súťaží sa v dvoch kategóriách – 1. a 2. stupeň ZŠ.

V každej kategórii bude porotou vybraný 1 víťazný obrázok. Zo všetkých zaslaných obrázkov bude žrebovaním vybraný ešte jeden dodatočný víťaz súťaže.  

Sútaž trvá do 13. novembra 2020

Pravidlá súťaže