Príbehmi proti predsudkom

Príbehmi proti predsudkom

Ďakujeme prihláseným školám, prihlasovanie sa už uzavrelo.

Zapojte svoju triedu do aktivity na zmierňovanie predsudkov medzi žiakmi

Cez aktivitu Príbehmi proti predsudkom, ktorá bude bude súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov, žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ môžu zažiť simuláciu výskumu na vlastnej koži. Dozvedia sa viac o tom, čo sú to predsudky a stereotypy, ako sa tvorí dotazník, aké podoby môže mať experiment a ako sa dajú vedecké poznatky z takéhoto výskumu preniesť do praxe. Cieľom aktivít je pracovať na zlepšovaní medziľudských vzťahov žiakov a žiačok k rôznym menšinám a priblížiť im prácu vedcov a vedkýň z oblasti spoločenských a humanitných vied.

 

Celý program prebehne v online forme, zapojení pedagógovia budú mať k dispozícii metodickú príručku a pokyny k priebehu hodiny.  

Prečítajte si viac o projekte. 

Prihláste svoju školu do programu Príbehmi proti predsudkom. Prihlasovanie je otvorené do 30.10.2020.