Vedecký kuriér

Vedecký kuriér

Ďakujeme prihláseným školám, prihlasovanie bolo uzavreté. 

V rámci Európskej noci výskumníkov 2020 sme rozoslali Vedeckých kuriérov na takmer 400 základných škôl na celom Slovensku:

Vedecký kuriér Vám doručí zásielku! 

Zapojte sa so svojimi žiakmi do pilotného projektu a získajte Vedeckého kuriéra pre svoju školu! 

Čo je to Vedecký kuriér? 

Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky a biológie alebo sa zahrať a vybudovať si vlastnú vedeckú inštitúciu. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

Vedeckého kuriéra tvoria nasledovné vedecké sety:

Vedecký kuriér Fyzika – 2. stupeň ZŠ

Vedecký kuriér Biológia - 2. stupeň ZŠ

Vedecký kuriér Výskumníci (vedecká hra) - 2. stupeň ZŠ a SŠ

Vedecký kuriér Fyzika

V rámci vedeckého setu si žiaci spolu s učiteľom budú môcť vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané na názornú ukážku a vysvetlenie hustoty materiálov. Druhá časť vedeckého setu obsahuje pomôcky k experimentom s tepelnou vodivosť rôznych látok a magnetizmus. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ.

Vedecký kuriér Biológia

Vedecký kuriér Biológia sa skladá z pomôcok na extrakciu vlastnej DNA, ktorú si môžete spraviť s vašimi žiakmi. V rámci druhého pokusu budete môcť so žiakmi kultivovať baktérie použitím živnej pôdy a Petriho misiek. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ.

Vedecký kuriér Výskumníci (vedecká hra)

Chcete si zahrať vedeckú hru inšpirovanú skutočnými udalosťami? V hre Výskumníci sa traja až siedmi hráči dostanú do role riaditeľov, ktorí sa snažia dostať svoj výskumný ústav medzi vedeckú špičku. Základom úspechu je dobrý výskum, avšak budovanie výborného výskumného ústavu sa nezaobíde bez skúsených ľudí, dobrých nástrojov, komunikácie a spolupráce. Táto hra umožní žiakom rozvíjať strategické a taktické myslenie a ukáže im čím všetkým žije veda. Vedecká hra je odporúčaná pre 2. stupeň ZŠ a stredné školy (prípadne tercia - oktáva).

Ako to bude prebiehať?

Aj napriek tomu, že v súčasnosti prebieha na Slovensku online výučba na základných a stredných školách, balíčky v rámci Vedeckého kuriéra budeme distribuovať prihláseným školám v priebehu novembra a tie ich budú môcť vyskúšať so svojimi žiakmi, keď bude obnovená prezenčná výučba na školách.  

Prihláste sa na tomto odkaze a získajte Vedeckého kuriéra pre svoju školu!

Prihlasovanie je otvorené do 6. novembra 2020 alebo do naplnenia kapacít!

Vedecký kuriér bude distribuovaný na prihlásené školy zdarma. Jedinou podmienkou zapojenia je, aby pedagóg vyhotovil fotografie z realizácie aktivity, a zaslal ich organizátorovi na e-mail nocvyskumnikov@sovva.sk. Fotografie sú potrebné na zdokumentovanie toho, že sa aktivita zrealizovala, nebudú použité na marketingové účely.  

 

 Upozornenie:  V prípade väčšieho záujmu prihlásených škôl o Vedeckého kuriéra ako bude kapacita organizátora, bude Vedecký kuriér distribuovaný rovnomerne medzi školami po celom Slovensku.