Veda bez hraníc

Veda bez hraníc

Záznam celého programu si môžete pozrieť na tomto odkaze. 
V deň festivalu 27.11. od 13:00 do 21:00 sme si pre vás pripravili 16 zoom webinárov v dvoch tematických okruhoch:  Človek a príroda  a Človek a technológie.

K týmto rozhovorom sa budete môcť pripojiť cez platformu Zoom s možnosťou klásť vedcom otázky alebo ich sledovať bez prihlásenia do videorozhovoru na našom webe .

Každá prednáška/diskusia  bude mať maximálne 55 minút. Ak chcete byť prítomní priamo na zoom webinári, prosím zaregistrujte sa.

Program:

Človek a príroda:

13:00 Človek, tvor eko-logický
Zuzana Orságová Králová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

14:00 Miliónové poklady
Natália Hlavatá Hudáčková, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

15:00 Vpísané do kostí
Michaela Dörnhöferová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

16:00 Na horizonte čiernej diery
Rudolf Gális, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

17:00 Cestovanie z dvoch do štyroch dimenzií
Martin Mokroš, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene a Česká Zemědelská Univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

18:00 Vínne mušky a výskum civilizačných chorôb
Martina Gáliková, Ústav zoológie SAV

19:00 Je veda naozaj bez hraníc?
Jakub Betinský, Andrej Zeman, podcast Pravidelná dávka a Kvantum ideí

20:00 Mikroskopické čierne diery
Samuel Kováčik, podcast Vedátor, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Človek a technológie:

13:00 Ako myslieť kreatívne
Artur Šturmankin, Martina Drahošová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

14:00 Prečo je šetrenie energiou dôležité pre budúcnosť
Slávka Kočanová, Nikola Kottferová, Martina LešinskáSlovenská inovačná a energetická agentúra

15:00 Keď diamant je viac než klenot
Marián Vojs, Marián Marton, Pavol Michniak, Miroslav Behúl, Gabriela Kuchtová, Martin Vrška, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

16:00  Hackeri vs. obrancovia
Jana Uramová, Miroslav Kohútik, Branislav Kramár, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita

17:00 Hybridné materiály - chémia 21. storočia
Marek Pribus, Peter Boháč,
 Ústav anorganickej chémie SAV

18:00 Ako bolo vymyslené hlboké učenie
Andrej Lúčny
, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

19:00 Prečo ľudia veria nezmyslom?
Miroslava Galasová
, Denisa Marcinechová, Roman Burič, Peter Teličák, Viktória Sunyik, Jakub Lieskovský, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV

20:00 Dizajn bez hraníc
Martin Baláž, Erik Rejta, Daniel Chromek, Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ako bude podujatie prebiehať?

Zaregistrujte sa podľa vašich preferencií na jednotlivé prezentácie do stredy 25.11.2020 23:59. Po uzatvorení registrácie vám pošleme pozvánku na Zoom webinar. Každá prezentácia bude mať vlastného moderátora.

Aký je maximálny počet účastníkov jednej prezentácia?

100

Aké sú podmienky počas prezentácie?

Všetci účastníci budú mať stíšené mikrofóny a môžu mať zapnutú kameru. Otázky budú môcť klásť do chatu, prípadne ju môžu zaslať súkromne cez nástroj kladenia otázok v rámci aplikácie zoom. Niektorí vedci budú na otázky odpovedať priebežne, iní na konci prednášky.