Vedecký kvíz

Do Vedeckého kvízu sa zapojilo viac ako 600 divákov Európskej noci výskumníkov! 

Z pätnástich vedeckých kvízov z rôznych vedných odvetví bol z hľadiska zúčastnených súťažiacich najpopulárnejší geografický kvíz, do ktorého sa zapojilo 128 účastníkov. Spolu 15 výhercov, jeden v každej tematickej oblasti, sa môže tešiť na poukážku na nákup kníh vo vydavateľstve SAV VEDA. Výherca z každého kvízu bude kontaktovaný e-mailom. 

Otestujte si svoje vedomosti so Slovenskou akadémiou vied!

Vedkyne a vedci zo SAV pre vás pripravili 15 kvízov z rôznych vedných oblastí, ktoré odhalia, čo všetko viete, na čo ste už možno pozabudli alebo ste ani nevedeli. Najlepší riešiteľ v každom kvíze bude odmenený! Kto odpovie správne na čo najviac otázok, má možnosť vyhrať poukážku v hodnote 100 eur na nákup kníh z Vedy – Vydavateľstva SAV.

Veľa šťastia ;)

 

Pravidlá súťaže:

Súťaž sa uskutoční 27. 11. 2020 od 9:00 do 21:30 h na online.nocvyskumnikov.sk (v časti Kvízy). Víťazom v každom kvíze sa stane súťažiaci, ktorý zodpovie najviac správnych odpovedí spomedzi všetkých zapojených súťažiacich. V prípade, že sa viac účastníkov umiestni na prvom mieste s rovnakým počtom správnych odpovedí, víťaz bude vyžrebovaný. Víťaz bude o svojej výhre po skončení súťaže oboznámený e-mailom.

Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská akadémia vied v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.