Novinky

Veda bez hraníc - "Zatvorením výrobných závodov si ľudia uvedomia, že odvetvie výskumu a inovácií prináša významnú pridanú hodnotu." - Matúš Gajdoš

Matúš Gajdoš nám v rozhovore prezradil na čom pracuje počas home office aj ako podľa neho súčasná situácia ovplyvní vnímanie výskumu na Slovensku. Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Samozrejme, zmenila sa všetkým nám prácou z domu. Stretnutia riešime telek...

Veda bez hraníc - "Spoločnosť, ktorá si cení vedu, vedecký pokrok a poznanie ako také, je spoločnosť, ktorá má budúcnosť." - Adriana Zeleňáková

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Áno, samozrejme, veľa vecí sa zmenilo. Musíme sa prispôsobiť novým pracovným metódam. Ako učiteľ musím voliť iné formy a nástroje pre učenie, komunikácia s bakalármi, diplomantami a PhD študentami je ťažšia a zdĺhavejšia. ...

Veda bez hraníc - "Teší ma významný úbytok neproduktívnej administratívnej práce a možnosť koncentrácie na intelektuálnu prácu." - Martin Kundrát

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?   Podstatne sa zmenili dve pracovné aktivity. Jedna súvisí s pozastavením výskumných programov v laboratóriu a v teréne. Na druhej strane poskytla súčasná situácia mimoriadne možnosti pre finalizáciu vedeckých štúdií a príp...

Veda bez hraníc - "Verím, že prevažná väčšina verejnosti si uvedomuje dôležitosť kontinuálnej podpory vedy." - Vladimír Zeleňák

Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Náplň práce asi až tak nie. Skôr charakter práce a spôsob jej realizácie. Náplň práce u vysokoškolských učiteľov sa delí približne rovnako medzi pedagogickú činnosť a vedecko-výskumnú činnosť. A to sa snažím realizovať aj ...

Veda bez hraníc - Veda na Slovensku má svoje silné "korene". - Zita Tokárová

Zita Tokárová nám v rozhovore prezradila, ako sa zmenil jej pracovný deň počas koronavírusu a na konci rozhovoru nájdete aj dva experimenty, ktoré si môžete jednoducho vyskúšať doma. Zmenila sa Vaša náplň práce v posledných dňoch v súvislosti s COVID-19?  Zmenila sa dosť výrazne. Moja vedecká ...