Novinky

Veľké veci 21. storočia nás ešte len čakajú

Spoločnosť Medirex a.s., ako titánový partner, už po niekoľký krát podporuje festival vedy - Európska noc výskumníkov. V oblasti výskumu sa venuje komplexnej laboratórnej diagnostike v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, m...

Výskum a veda v banke. Dá sa to?

Veda a výskum sa nám bežne spájajú s univerzitami a vedeckými inštitúciami. Počas Európskej noci výskumníkov objavíte, že veda a výskum sú blízke aj banke. Produktový špecialista a odborník na UX z Tatra banky Marek Lavčák vám vo svojej prezentácii predstaví TOP 7 inovatívnych trendov v bankovní...

Profesor Pavel Alexy nás v Starej tržnici vtiahne do sveta plastov

Ekológia a plasty okolo nás bude prednáška profesora Pavla Alexyho na mimoriadne aktuálnu tému spojenú s klimatickou krízou a životným prostredím. Profesor Alexy v súčasnosti pracuje na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je významným ved...

Desí ma nezáujem časti svetovej verejnosti o krízu spojenú s klimatickými zmenami

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2019 - ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY Elektrárňa Piešťany, centrum zážitkového vzdelávania fungujúceho na základe podpory Nadácie ZSE, sa opäť predstaví na Európskej noci výskumníkov v Bratislave. Tentokrát bude stánok bohatý na ukážky vzdelávacích programov pre žiakov základných ...

Čo prinesie do Košíc stánok o biologickej diverzite?

Na Európskej noci výskumníkov bude prezentovať svoje aktivity aj Katedra životného prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonomiky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rámci katedry funguje aj ústav hygieny zvierat a životného prostredia. Primárnym zámerom Ústavu je výz...